69 – Haqqah Pt 2

Tuesday, 05, April , 2011 by

Tafseer Surah 69 – Haqqah Part 2 by Shaykh Abdul Nasir Jangda. Ayahs 13-18  

69 – Haqqah Pt 1

Tuesday, 29, March , 2011 by

Tafseer Surah 69 – Haqqah Part 1 by Shaykh Abdul Nasir Jangda. Ayahs 1-12

68 – Qalam Pt 6

Tuesday, 22, March , 2011 by

Tafseer Surah 68 – Qalam Part 6 by Shaykh Abdul Nasir Jangda. Ayahs 42-52

68 – Qalam Pt 5

Tuesday, 15, March , 2011 by

Tafseer Surah 68 – Qalam Part 5 by Shaykh Abdul Nasir Jangda. Ayahs 34-41

68 – Qalam Pt 4

Tuesday, 08, March , 2011 by

Tafseer Surah 68 – Qalam Part 4 by Shaykh Abdul Nasir Jangda. Ayahs 15-33

TOP